Historie

Mannenzang aan de Veluwezoom

Ontstaan Thomassen Mannenkoor
Het Thomassen Mannenkoor is van oorsprong een bedrijfskoor dat voor eigen plezier en plezier van haar toehoorders zingt. Dus zingen met plezier, elke week weer. Die wekelijkse repetities blijken de grootste motivatie te zijn voor veel leden van het koor. Uiteraard worden geregeld concerten verzorgd en tussentijdse bijeenkomsten zoals leden­vergaderingen. Maar veel leden kunnen niet buiten de wekelijkse repetitie.
Het Thomassen Mannenkoor is nu nog één van de weinige bedrijfskoren van ons land. Opgericht vanuit de voormalige machinefabriek Thomassen kwamen werknemers, nadat de toeter einde werktijd had geklonken, bij elkaar om te zingen. Het is aan een paar enthousiaste mensen te danken dat het koor nog steeds bestaat. Hun namen zij met eerbied vermeld: de heren Hein de Graaff, B. Schimmel, Grob, Molenaar, Joop Paulus en hun dirigent H. Nijland.

Op initiatief van dhr. A. den Hartog (montage/ reparatiemonteur) werd begin 1946 het Thomassen Mannenkoor uit het personeel gevormd. Dhr. de Graaff (schilder) kreeg de leiding en dhr. B. Schimmel (magazijn) werd organist.
Kwamen er belangrijke evenementen in zicht dan werd er enkele weken van te voren op zaterdagmiddag na het werk gerepeteerd. Die evenementen betroffen o.a. zingen op Heiderust (gevallenen ’40-’45), herdenking dhr. W.Thomassen, 40-jarige dienstverbanden, afscheid van directeur Ir. J. Mijnlieff. Deze laatste stimuleerde de komst van een blijvend koor. Een meer definitief bedrijfskoor kwam in 1950 met in het bestuur de heren Grob, Schimmel, Molenaar. Het vaste repetitieuur werd woensdag van 13.00 tot 14.00 uur. Door enkele leden werd instrumentale begeleiding verzorgd (viool, clarinet, fluit, saxofoon en piano). Onkosten werden gedekt door de Culturele Commissie o.l.v. dhr. W. Rieksen, chef administratie. Veel Thomassers die werden uitgezonden, hadden andere dingen te doen. Een permanent koor zat er toen nog niet in, tot in september 1954 officieel de mannenzangvereniging werd opgericht genaamd “Thomassen Mannenkoor”. Voorzitter: H.Grob, secretaris B.Schimmel, penningmeester C. Molenaar, bibliothecaris J. Paulus, dirigent H. Nijland.

Veel zaken bij Thomassen veranderden in de loop der jaren, maar het koor bleef! En hoe! Het kwam zelfs op de TV tijdens NCRV’s Zeskampshow. En op een gegeven moment spreken de analen van contacten die leden van het koor hadden met een zekere Gea, de verloofde van Piet Cnossen. Zo werd hij na 17 jaar de nieuwe dirigent.
Bij het ‘zilveren feest’ was A. Feenstra voorzitter, H. Zilvold secretaris, M. den Adel penningmeester, H. Kuipers 2e voorzitter, J.de Wild 2e penningmeester, J.Diekema bibliothecaris, H. v.d. Ham algem. adjunct. Het koor gaf in het jubileumjaar zeven concerten: in elk dorp van de gemeente Rheden één; er was receptie, een zangersavond en een langspeelplaat.

Thomasssenoud1948

Intussen zijn de tijden veranderd. Geen LP, maar een CD met een overzicht over de jaren van het Thomassen Mannenkoor. De CD’s geven een uitstekend geluidsbeeld van het kunnen van dit koor.

Het Thomassen Mannenkoor kent leden en donateurs. Maar het koor kent nog veel meer niet-leden! Nu moet dat vooral zo blijven, want stel je voor dat heel Thomassen of heel Rheden bij dit eminente koor wil. Dat zou onmogelijk zijn. Voor de velen die serieus geïnteresseerd zijn in de zang van het koor, voor hen is er altijd wel een weg naar het Thomassen Mannenkoor. Zij kunnen zich informeren bij leden van het koor of bij het secretariaat.

Het koor zingt niet louter ‘gemakkelijke’ muziek. Met haar 50 leden, gelijkelijk verdeeld over tenoren en bassen, komt het koor (zeer) goed voor de dag bij concoursen en andere concerten.
Alle werken worden uitsluitend à capella gezongen.

De leden hebben een goede onderlinge band, veelal vriendschappelijk. Ze zingen met plezier, elke week weer. Die wekelijkse repetities blijken de grootste motivatie te zijn.

Ook met de partners van onze mannen bestaan de bijna beste banden. Dat merk je met name in moeilijke tijden, bij ziekte en overlijden. Een dergelijk koor is een specifieke parel aan de Veluwezoom.

Agenda